background image
20 Out&abOut ·
april 2011
sPort
Af Niels Bak Henriksen
V
interen før World Outgames
sad der en hel række svedende
bøsser i Danske Studenters Roklubs
træningsrum - og fik sig en overra-
skelse: Nede for enden af rækken sad
der en ung pige, der lige var kommet
ind ad døren, og computeren på ro-
ergometeret viste, at hun trak hårdere
end de fleste af herrerne.
Indtil da havde Anna Laybourn kun
roet almindelig motionsroning i Gre-
ve Roklub. Hun havde godt nok væ-
ret med til at vinde et par maraton-
kaproninger i de tunge havgående
inrigger-både, men nogen organise-
ret træning havde hun aldrig fået.
"Inger, hvorfor ror den unge dame
ikke eliteroning?" lød det lidt iro-
nisk fra kaproningschef Rune Gärt-
ner, mens han kiggede nærmere på
Anna Laybourns knoklen.
Trænet af olympisk roer
Inger, som er den tidligere olympiske
roer Inger Pors, var også gået i gang
med at træne op til Outgames. Hun
kunne også godt se potentialet, og
tog på sig at træne Anna Laybourn.
Hen over foråret og sommeren fik
hun en hel række enetimer.
"Jeg følte mig enormt priviligeret.
Jeg fik en fantastisk behandling," hu-
sker Anna Laybourn.
Formen, kræfterne og den rig-
tige kropsbygning havde hun med
sig, men der skulle pudses meget
på teknikken i de spinkle og teknisk
krævende kaproningsbåde.
Og første del af projektet lykke-
des. Anna Laybourn kom med i den
dobbeltfirer, der helt overlegent
vandt sit løb til Outgames.
Drømmen er at gå hele vejen
Rune Gärtner og Inger Pors var sam-
tidig ankermænd på rodelen af Out-
games, som endte med at involvere
store dele af Danske Studenters Ro-
klub, DSR. Klubben er som udgangs-
punkt en helt almindelig roklub, men
der har i mange år været et uformelt,
men temmelig synligt netværk af
bøsser, lesbiske og biseksuelle blandt
medlemmerne.
Og så har DSR en aktiv kapro-
ningsafdeling, så Anna Laybourn
Opdaget til Outgames
indtil World Outgames i 2009 havde aNNa laYbOurN kun roet motionsroning.
Nu har hun kurs mod det danske landshold.
Den første sejr i outrigger. Kvindernes dobbeltfirer efter de har vundet ved Outgames (Foto: Jan Laybourn).